• Selskaber & Koncerner

    Sankt Petri Advokater har betydelig erfaring med rådgivning om rette valg af virksomhedsform og alle emner herunder. Vi hjælper med at stifte alle selskabsformer, herunder stifte ApS, stifte A/S, etablering af interessentskab, stiftelse af partnerselskab m.v. Det kan være ved kontantindskud, ved indskud af værdier eller via skattefri virksomhedsomdannelse.

    Drives virksomheden allerede i selskabsform, hjælper vi med enhver form for selskabsret. Fra enkle kapitalforhøjelser og kapitalnedsættelser og mindre betydningsfulde vedtægtsændringer til særdeles komplekse skattebegunstigede omstruktureringer såsom skattefri etablering af holdingselskaber, skattefrie spaltninger af selskaber, skattefri fusion, skattefri tilførsel af aktiver.

    Vi arbejder sammen med talrige revisionsfirmaer og skatterådgivere i Danmark og er vant til det nødvendige samarbejde omkring de nævnte omstruktureringer. Overvejer du en omstrukturering, hjælper vi gerne med rådgivning omkring dine overvejelser; det er således ikke nødvendigt for dig først at tage kontakt til revisor eller skatterådgiver.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her