• Konflikter & Retssager

    Sankt Petri Advokater kan repræsentere dig i alle konflikter og retssager for byret, landsret og sø- og handelsretten samt voldgift, herunder voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed. Typiske sager for private omfatter familie- og arveretlige tvister, sager vedrørende ansættelsesforhold, mangelssager, miljøsager vedrørende fast ejendom, forbrugerkøb, kautionsforhold, erstatnings- og personskadesager m.v.

    Vi har årelang erfaring med tilrettelæggelsen og førelsen af retssager, voldgiftssager og konfliktløsning. Har du en tvist, skal du kontakte os. Du kan have behov for hurtig sikring af beviser, eksempelvis ved udenretligt syn- og skøn. Vi undersøger, om du er berettiget til retshjælpsdækning under din forsikring eller om du opfylder kriterierne for fri proces forinden sagen påbegyndes.

    Også i det fogedretlige system bistår vi klienter i betydeligt omfang. Det kan være udlæg for pengekrav, tvangsauktioner, nedlæggelse af fogedforbud ved umiddelbar fogedforretning (for eksempel vedrørende krænkelser af konkurrenceklausuler og kundeklausuler). Vi bistår endvidere i forbindelse med ind- og udsættelsesforretninger samt foretagelse af arrest.

    Endelig bistår vi klienter med klagesager for diverse klagenævn, herunder forbrugerklagenævn, pengeinstitutankenævn, forsikringsankenævn m.v.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her