• Børn & Samliv

    Sankt Petri Advokater rådgiver om og bistår med alle aspekter vedrørende børn og samliv.

    Vi hjælper med blandt andet adoption, forældremyndighed, børnebortførelser, børnetestamenter, børns rettigheder, forældrekøb, gaver til børn, generationsskifte, arv og testamente.

    Vi hjælper med forældremyndighed, samvær, børnebidrag, samejeoverenskomster og aftaler mellem ugifte samboende, det papirløse forhold, samlivskontrakter eller ophævelse af samlivet.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her