• Iværksætter & Etablering

    Er du iværksætter og overvejer du at etablere dig som selvstændig, har Sankt Petri Advokater har betydelig erfaring med rådgivning om rette valg af virksomhedsform og alle emner herunder. Vi har alle selv været iværksættere og vi husker, hvilke udfordringer og bekymringer man står overfor, så hos os modtager du råd og vejledning i øjenhøjde, og endda til særdeles fornuftige iværksætterpriser. Vi hjælper med at etablere alle former for virksomhedstyper, herunder at stifte anpartsselskab, aktieselskab, partnerselskab samt at etablere interessentskab m.v.

    Er I flere, der skal starte sammen, hjælper vi med at skrue en fornuftig aftale (ejeraftale eller interessentskabskontrakt) sammen, der regulerer spillereglerne mellem jer. En sådan omfatter eksempelvis spørgsmål om, hvordan I aflønnes eller deler overskud, hvordan ”magten” skal deles og hvordan I kan opløse jeres virksomhed eller forlade denne enkeltvis. Iværksættere har ofte en tendens til at nedtone vigtigheden af sådanne spilleregler, og det er vores erfaring, at det er rigtig uklogt. Ring og hør nærmere.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her