• IP & IT

    IP betyder Intellectual Property, det vil sige immaterielle rettigheder. IT betyder Informations Teknologi.

    Mener du, at dine immaterielle rettigheder er krænket, eller påstås det, at du krænker andres rettigheder, bistår vi med vurdering af sagen, ligesom vi bistår i førelsen af forbudssager og retssager herom.

    Har du behov for rådgivning om, forhandling og udformning af aftaler om IP eller IT, har vi betydelig ekspertise og kan hjælpe. Vi mødes, drøfter og afdækker ønsker og behov og bistår herefter i et samarbejde med at udforme aftalen.  Vores mål er enkelhed og præcision. Hos os er det ikke formen og omfanget, men indholdet af aftalen, der tæller!

    Vi beskæftiger os ofte med IT-aftaler i bred forstand: licensaftaler, teknologiaftaler, implementeringsaftaler, hostingaftaler, facility managementaftaler, aftaler om vedligeholdelse og drift, outsourcingaftaler. Indenfor IP arbejder vi blandt andet med varemærkerettigheder, navnerettigheder, ophavsrettigheder, designrettigheder, brugsmodeller, patentrettigheder og generelle markedsrettigheder.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her