• Aftaler & Kontrakter

    Sankt Petri Advokater har betydelig erfaring med rådgivning om, forhandling og udformning af alle former for erhvervsaftaler.

    Vi mødes, drøfter og afdækker ønsker og behov og bistår herefter i et samarbejde med at udforme aftalen.  Vores mål er enkelhed og præcision. Hos os er det ikke formen og omfanget, men indholdet af aftalen, der tæller!

    Eksempler på aftaler, som vi bistår med, er: ejeraftaler, tidligere kaldet anpartshaveroverenskomster og aktionæroverenskomster, fuldmagtsaftaler, ansættelsesaftaler, funktionæraftaler, direktørkontrakter, fratrædelsesaftaler, incitamentsaftaler, hemmeligholdelsesaftaler, non-disclosure agreements, konkurrenceklausuler og kundeklausuler, aftaler med eller vedrørende kunder, for eksempel virksomhedens almindelige handelsbetingelser, forhandleraftaler, agentaftaler, kommisionsaftaler, konsignationsaftaler, konsulentaftaler, franchiseaftaler, samarbejdsaftaler, joint venture aftaler, it-aftaler i bred forstand, licensaftaler, hostingaftaler, implementeringsaftaler, teknologiaftaler, facility managementaftaler, aftaler om vedligeholdelse og drift, outsourcingaftaler, købsaftaler og salgsaftaler i bred forstand, entrepriseaftaler, erhvervslejeaftaler, projektaftaler, partneringaftaler, finansieringsaftaler, leasingaftaler, kautionsaftaler, factoringaftaler, låneaftaler, kreditaftaler, gældsbreve, pantebreve, forligsaftaler, procesaftaler, voldgiftsklausuler, værnetingsaftaler, og så videre.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her