• Forretningsområder

    Sankt Petri Advokater yder rådgivning indenfor alle væsentlige retsområder til indenlandske og udenlandske erhvervsvirksomheder samt faglige organisationer, interesseorganisationer, kommuner, kulturelle institutioner og kirker. Vi deltager endvidere i bestyrelsesarbejde.

    Herudover rådgiver Sankt Petri Advokater privatpersoner indenfor alle livets forhold, bl.a. familie- og arveret, dødsbobehandling og køb/leje af fast ejendom. Advokat Christina Gede er endvidere beneficeret forsvarer i straffesager.

    Vi kan vores jura. Vi vedligeholder vores viden gennem løbende efteruddannelse, som undervisere og foredragsholdere samt som forfattere og blogskribenter.

    Læs mere om vore kerneområder her, vælg Privat eller Erhverv


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her