• Fast Ejendom & Entreprise

    Sankt Petri Advokater rådgiver om og bistår med alle aspekter vedrørende køb, salg, leje eller entreprise. Sankt Petri Advokat har betydelig erfaring med hele byggebranchen, fra byplanlægning til projekt- og byudvikling såvel nationalt som internationalt, navnlig i Østersøregionen. Vi arbejder med lovgivning vedrørende planlægning og behandling af plan- og byggesager, herunder tilrettelæggelse af processen i forbindelse med større byggesager samt økonomiske konsekvensberegninger vedrørende disse. Derudover arbejder vi med sager vedrørende fast ejendom i relation til miljølovgivningen, dispensationer og klagesager.

    Advokat Lars Heilesen har igennem 29 år været formand for Byggesocietetet i Danmark og har derigennem deltaget i alt relevant lovforberedende arbejde inden for fast ejendom. Lars Heilesen er i dag æresmedlem i Byggesocietet i Danmark, medlem af Byggesocietetets Københavnsudvalg og Bygherreudvalg samt ærespræsident i UEPC (European Union of Developers and House Builders).

    Sankt Petri Advokater har betydelig erfaring med overdragelse af erhvervsejendomme, herunder udlejningsejendomme. Vi hjælper med enhver form for koncipering, forhandling og vurdering af alle kontraktformer indenfor byggeri, herunder entrepriseaftaler eller entreprisekontrakter, aftaler om teknisk rådgivning og bistand, bygherrerådgivning, arkitektaftaler, forsikringsforhold, hovedentreprise, totalentreprise, underentreprise, fagentreprise, partnering, AB92, ABT93, AB-Forbruger, voldgift, byggevoldgift, projektering, development, jordbundsundersøgelser og miljøforhold.

    Vi bistår med rådgivning vedrørende alle former for udlejning, dvs. koncipering, forhandling og vurdering af erhvervslejeaftaler, lejeaftaler vedrørende bolig, andre lejekontrakter, fremlejeforhold, fremlejekontrakter, forpagtning, forpagtningsaftaler, tidsbegrænsede lejeaftaler. Herudover bistår Sankt Petri Advokater en række ejerforeninger og andelsboligforeninger med alle leje- og andelsforhold, herunder ejendomsadministration og hertil knyttede aftaleforhold samt rekonstruktion af andelsboligforeningers økonomi.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her