• Forbrug & Økonomi

    Sankt Petri Advokater rådgiver om og bistår med alle aspekter vedrørende dine forbrugeraftaler, herunder fortrydelsesret, e-handel, kreditaftaler, mangler og fejl ved det købte, garantispørgsmål, reklamationer og reklamationsret.

    Kort sagt kan vi rådgive dig som forbruger.

    Vi kan endvidere hjælpe dig med spørgsmål vedrørende kaution, inkasso og konkurs samt dit forhold til og aftaler med forsikringsselskaber og pengeinstitutter.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her