Velkommen

Sankt Petri Advokater består af erfarne advokater, der dækker en lang række forretningsområder. Vi yder juridisk rådgivning til en betydelig kreds af private klienter og erhvervsvirksomheder.

Vi ser uafhængighed, høj moral og god etik som væsentlige succeskriterier for et succesfyldt advokatfirma og for en ordentlig og varig klientrelation. Vort mål er at yde klienten en seriøs og velkvalificeret rådgivning – til aftalt tid og til en fair pris.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her