• Sankt Petri Advokater

    Sankt Petri Advokater blev etableret 1. januar 2005, i forbindelse med en udvidelse af det daværende kontorfællesskab på adressen Nørregade 45, 1165 København. Dengang hed kontoret Lindgaard, Schultz, Gede & Lorentzen.

    På adressen har der været drevet advokatvirksomhed siden 1904, ligesom ejendommen har været beboet af billedkunsteren Gaugain i 1800-tallet.

    Den nuværende kreds af advokater værner med stolthed om husets traditioner og den kvalitet i advokatrådgivningen, der til stadighed har været fundamentet for god advokatvirksomhed her, gennem mere end 100 år.

    Vort navn relaterer sig til vores geografiske beliggenhed i Københavns klassiske latinerkvarter med Sankt Petri Kirke som omdrejningspunkt.

    Find mere viden om og kontaktinfo på de enkelte advokater i menuen.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her