• Exit & Generationsskifte

    For os er Exit lig køb og salg af virksomhed. Vi bistår i alle virksomhedsoverdragelsens faser på såvel køber som sælger side. Fra hensigtserklæring, drøftelser og forhandling, til due dilligence, koncipering, indgåelse og closing / opfyldelse af alle former for overdragelsesaftaler.

    Dit behov for omfang af rådgivning varierer afhængig af hvilken virksomhed, der overdrages, herunder transaktionssummen og kompleksiteten af overdragelsen. Vi bistår med talrige handler af mindre virksomheder eksempelvis forretninger, restaurationer, webshops eller lignende, ligesom vi rådgiver i meget store transaktioner, også involverende børsnoterede selskaber. Det siger sig selv, at du ønsker den bedst mulige bistand for pengene. Det fokus, forstår vi godt at arbejde efter.

    Generationsskiftet er i sin essens virksomhedens overgang fra den ældre generation til den yngre generation. Det kan være familie eller medarbejdere. Vi bistår i den forbindelse med rådgivning og sparring undervejs i processen. Vi klarlægger og gennemfører alle nødvendige tiltag i denne forbindelse, ofte i samarbejde med andre rådgivere, der er tilknyttet. Vi drøfter familie- og arveretlige spørgsmål og hjælper med oprettelse af testamenter og ægtepagter.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her