• Inkasso & Insolvens

    Sankt Petri Advokater bistår med inkasso i betydeligt omfang. Har virksomheden udeståender, hjælper vi med inddrivelsen. Vi tager debitor til inkasso, forfølger kravet i retten og i fogedretten, bistår med udlæg og tvangsrealisering af løsøre eller pantebrevsinkasso ogtvangsauktion af fast ejendom.

    Sankt Petri  Advokater er opkoblet på Det Centrale Personregister, som er en forudsætning for effektiv eftersøgning af forsvundne debitorer.

    Indenfor emnet insolvens hjælper vi med rekonstruktion, akkorder og konkurs. Vi består endvidere med rekonstruktion af andelsboligforeningers økonomi.

    Vores klientportefølje er meget bred. Fra alle erhvervsvirksomheder til et af Danmarks største pengeinstitutter og et af landets største fagforbund.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her