• Ægteskab & Skilsmisse

    Sankt Petri Advokater rådgiver om og bistår med alle aspekter vedrørende dit ægteskab eller din separation og skilsmisse.

    Vi hjælper med ægtepagt og formueforhold i forbindelse med ægteskabets indgåelse, etablering af særeje, skilsmissesæreje, fuldstændigt særeje eller kombinationssæreje.

    Vi hjælper med løsning af konflikter i forbindelse med separation og skilsmisse, herunder spørgsmål om ægtefællebidrag, deling af bolig, børnebidrag og forældremyndighed.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her