• Arv & Død

    Sankt Petri Advokater rådgiver om og bistår med alle aspekter vedrørende arveforhold og dødsbobehandling.

    Vi hjælper dig og dine med at formulere og oprette testamenter: For eksempel gensidige testamenter, samlivstestamenter, børnetestamenter, båndlæggelse af arv m.v.

    Sankt Petri Advokater har årelang erfaring med dødsbobehandling. Vi bistår ved privat skifte og bobestyrerbehandling. Vi hjælper med at afklare spørgsmål om hvem, der er arvinger, forhold vedrørende bo- og tillægsafgifter (arveafgifter) samt boets skatteforhold.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her