• Ansatte & Medarbejdere

    Sankt Petri Advokater har betydelig erfaring med rådgivning omkring ansatte og medarbejdere. Det gælder rådgivning før, under og efter ansættelsen, herunder afskedigelse, opsigelse samt bortvisning af ansatte samt parternes retsstilling i forbindelse med virksomhedsoverdragelse, virksomhedens rekonstruktion eller konkurs.

    Vi rådgiver faglige organisationer og deres medlemmer samt erhvervsvirksomheder, direktører, ledende medarbejdere og funktionærer.

    Vores rådgivning omfatter alle ansættelsesretlige aspekter, udformning af enhver form for ansættelsesaftale: timelønnede, funktionærer, direktører, tidsbegrænsede ansættelser, konsulentaftaler, rammeaftaler og opgaveaftaler m.v. Det gælder bonusaftaler, optionsaftaler,incitamentsordninger for ansatte, fratrædelsesaftaler og gyldne håndtryk m.v.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her