• Bolig & Nybyg

    Sankt Petri Advokater rådgiver om og bistår med alle aspekter vedrørende køb, salg, leje eller opførelse af bolig.

    Det gælder hele din ejendomshandel, fra gennemgang af slutseddel og købsaftale til tinglysning af skøde. Udarbejdelse af refusionsopgørelse samt øvrig berigtigelse af hele din ejendomshandel, uanset om det gælder køb eller salg af villa, villalejlighed, parcelhus, sommerhus, kolonihavehus eller anden feriebolig, timeshare m.v.  Vi rådgiver om dit køb eller salg i fri handel eller på tvangsauktion samt enhver form for overdragelse ved arv, gave eller generationsskifte.

    Skal du bygge, hjælper vi dig undervejs med alle dine kontrakter og aftaleforhold i den anledning. Det gælder selvfølgelig din entrepriseaftale eller entreprisekontrakt, aftale om teknisk rådgivning og bistand, bygherrerådgivning, arkitektaftale, forsikringsforhold, hovedentreprise, totalentreprise, underentreprise, fagentreprise, partnering, AB92, ABT93, AB-Forbruger, voldgift, byggevoldgift, projektering, development, jordbundsundersøgelser og miljøforhold.

    Vi bistår med alle former for udlejning, dvs. udformning af lejeaftaler, lejekontrakter, fremleje, fremlejekontrakter, forpagtning, tidsbegrænsede lejeaftaler. Herudover hjælper vi med leje- og andelsforhold såsom ejendomsadministration og hertil knyttede aftaleforhold.


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her