• Advokat (L) Thomas Brandslund
  Direkte Telefon
  3527 6264
  E-mail
  thb@sanktpetri-advokater.dk
  Andre websites
  http://www.inkassoinkasso.dk
  CVR. NR.
  35684107
   
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Advokat Thomas Brandslund rådgiver mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt privatpersoner i hele Danmark særligt i forebyggelse og løsning af tvister.

  Det sker bl.a. ved at vurdere virksomhedens risici og foretage justeringer til forebyggelse af tvister.

  Er tvisten opstået forsøges den løst ved såvel uformelle møder med mindelige løsninger samt i formelle fora som f.eks. retsmægling og også i såvel Byretterne, Landsretterne og Sø- og Handelsretten.

  Advokat Thomas Brandslund er cand.jur. (LL.M) og har møderet for landsret.

  Møderet for landsret betyder, at advokat Thomas Brandslund kan behandle retssager, der ankes fra Byretten til Landsretten og kan dermed varetage hele sagen gang eller være de nye øjne på en sag, som du ønsker at anke.

  Advokat Thomas Brandslund arbejder samtidig med strafferet, arveret og erstatningsret i hele Danmark.

  Advokat Thomas Brandslund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

  Pligtinformation
  Advokatfirmaet Brandslund Advokatfirma er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 35 68 41 07.
  Klientkonto:
  Folkesparekassen
  9860 0000416630

  SWIFT/BIC:
  FOSPDK21
  IBAN:
  DK 72 9860 000 0416630
  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.
  Beskikkelse og ansvarsforsikring
  Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Hdi-Gerling Forsikring, Filial af Hdi-Gerling Verzekeringen N.V. Holland, Indiakaj 6, 2100 København Ø, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Thomas Brandslund, uanset hvor denne udøves.

  Salærfastsættelse
  Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

  I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

  Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre
  Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Thomas Brandslund samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage
  Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.
  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Thomas Brandslund uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

  Se hele cv
 • Medlemskaber:
  Advokatsamfundet
  Københavns Advokatforening

  Advokat Thomas Brandslund rådgiver mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder samt privatpersoner i hele Danmark særligt i forebyggelse og løsning af tvister.

  Det sker bl.a. ved at vurdere virksomhedens risici og foretage justeringer til forebyggelse af tvister.

  Er tvisten opstået forsøges den løst ved såvel uformelle møder med mindelige løsninger samt i formelle fora som f.eks. retsmægling og også i såvel Byretterne, Landsretterne og Sø- og Handelsretten.

  Advokat Thomas Brandslund er cand.jur. (LL.M) og har møderet for landsret.

  Møderet for landsret betyder, at advokat Thomas Brandslund kan behandle retssager, der ankes fra Byretten til Landsretten og kan dermed varetage hele sagen gang eller være de nye øjne på en sag, som du ønsker at anke.

  Advokat Thomas Brandslund arbejder samtidig med strafferet, arveret og erstatningsret i hele Danmark.

  Advokat Thomas Brandslund er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

  Advokat Thomas Brandslund er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Hdi-Gerling Forsikring, Filial af Hdi-Gerling Verzekeringen N.V. Holland, Indiakaj 6, 2100 København Ø.

  Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokat Thomas Brandslund uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her