• Advokat (H) Anders Lorentzen
  Direkte Telefon
  3338 7075
  Mobil
  4220 4043
  E-mail
  alo@sanktpetri-advokater.dk
  CVR. NR.
  2766 0835
   
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Anders Lorentzen er cand. Jur. fra Københavns Universitet fra 1991, og fik sin advokatbestalling i 1994. Møderet for Landsret siden 1999 og møderet for Højesteret siden 2018.
  Anders beskæftiger sig indgående med fast ejendom i alle aspekter, herunder køb/salg af bolig- og erhvervsejendomme, leje- og erhvervslejeret, entrepriseret og ejendomsadministration.
  Ansættelses- og arbejdsret er tillige et af Anders’ kerneområder gennem et mangeårigt samarbejde med et af landets største fagforbund.

  Pligtinformation
  Advokatfirmaet Anders Lorentzen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 27660835.

  Beskikkelse og ansvarsforsikring
  Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, en dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V., CVR nr. 20300434, efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Anders Lorentzen, uanset hvor denne udøves.
  I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

  Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

  Salærfastsættelse
  Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.
  I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.
  Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre
  Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Anders Lorentzen samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage
  Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.
  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  Se hele cv
 • Advokat, møderet for Landsret
  f. 1966

  Fast ejendom, lejeret og entrepriseretAnders Lorentzen beskæftiger sig i vidt omfang med fast ejendom, herunder rådgivning ved køb af såvel bolig- som erhvervsejendomme, og har samtidig en betydelig erfaring indenfor lejeretlige og entrepriseretlige forhold.

  Kontrakter, konfliktløsning, retssagerAnders Lorentzen bistår – med resultatorienteret og praktisk tilgang til opgaven – erhvervsvirksomheder og private ved kontraktsforhandlinger og konfliktløsning, samt ved behandling af retssager og voldgiftssager – og som forsvarer og bistandsadvokat.

  Ansættelses- og arbejdsretAnders Lorentzen har stor erfaring i ansættelses- og arbejdsretlige forhold, som løbende udvikles igennem et mangeårigt samarbejde med et af landets største fagforbund.

  EjendomsadministrationAnders Lorentzen har igennem mange år administreret en række ejerforeninger og er en erfaren dirigent ved generalforsamlinger.

  Testamenter og dødsbobehandlingBehov for udarbejdelse af testamente er ofte konstateret som led i f.eks. gennemførelse af en ejendomshandel eller ved generationsskifte af virksomhed. Anders Lorentzen yder rådgivning om arveretlige forhold og forestår udarbejdelse af testamenter og behandling af dødsboer.

  InkassoAnders Lorentzen har igennem en lang årrække varetaget behandling af inkassosager for mindre og mellemstore virksomheder.

   

  Anders Lorentzen har i øvrigt gennem mere end 17 år varetaget offentlig advokatvagt.

  Uddannelse:

  1991 Cand. Jur. fra Københavns Universitet
  1994 Advokatbestalling
  1999 Møderet for landsret

  Erhvervserfaring:

  1988-1991 Kjøbenhavns Grundejerforening, jur. afd.
  1991-1994 Uddannet advokatfuldmægtig hos Advokatfirmaet Per Therkildsen og Advokatfirmaet Dann Sørensen
  1994-2004 Advokat, Advokatfirmaet Dann Sørensen
  2004- Selvstændig advokatvirksomhed

  Sprog:Engelsk i skrift og tale.


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her