• Advokat Michael Thiesen
  Direkte Telefon
  3338 7072
  Mobil
  3095 1108
  E-mail
  mt@sanktpetri-advokater.dk
  Andre websites
  http://www.michaelthiesen.dk/
  CVR. NR.
  2864 6135
  View Advokat Michael Thiesen's profile on LinkedIn
  Hent Visitkort →

  Michael Thiesen er cand.jur. fra Københavns Universitet.

  Michael sig med en række områder inden for erhvervsretten med fokus på rådgivning til især små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som i udlandet.

  Michaels rådgivning omfatter især generel erhvervsret, etablering, selskabsret, koncipering af kontrakter og standard vilkår, immateriel ret og forbrugerret.

  Ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI-Gerling Forsikring, der er en dansk filial af HDI-Gerling Verzekeringen N.V., CVR nr. 20 30 04 34. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Michael Thiesen

  Se hele cv
 • Michael Thiesen er cand.jur. fra Københavns Universitet. Michael beskæftiger sig med en række områder inden for erhvervsretten med fokus på rådgivning til især små og mellemstore virksomheder i såvel Danmark som i udlandet. Michaels rådgivning omfatter især generel erhvervsret, etablering, selskabsret, koncipering af kontrakter og standard vilkår, immateriel ret og forbrugerret.

  Michael er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, han er en del af Advokatsamfundet og har mange års erfaring med især rådgivning til større og mindre erhvervsvirksomheder. Michael har møderet for landsretten.

  Derudover underviser han i Praktisk Aftaleret på Københavns Universitet. Endvidere underviser Michael på Advokatsamfundets interne kurser for advokater og har bl.a. undervist om Købelov og Standardvilkår samt om Praktisk Konkursbehandling samt i diverse advokatforeninger og for professionelle kursusudbydere om hans speciale, erhvervsvirksomheders koncipering af standardvilkår.

  Michael er aktiv debattør i diverse dagblade og elektroniske medier om aktuelle juridiske forhold.

  Derudover er Michael medlem af flere virksomheders bestyrelser.

  Uddannelse:

  Magister Legum (LL.M.) ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg (1997 – 1998)

  Anvendt Pædagogik ved Handelshøjskolen i København (2000)

  Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang ausländischer

  Studienbewerber ved Julius-Maximilians-Universität Würzburg , Zentrum für Sprachen und

  Mediendidaktik (1997)

  Uddannelse som advokatfuldmægtig (1994 – 1997)

  Cand.jur. ved Københavns Universitet (1994)

  Studier ved Institut für Atomrecht, Georg-August-Universität Göttingen (1992 – 1993)

  Deutsch als Fremdsprache ved Georg-August-Universität Göttingen (1993)

  Erhvervserfaring:

  Sankt Petri Advokater (fra 2005)

  Ekstern Lektor i kursusfaget Praktisk Aftaleret ved Københavns Universitet (fra 2005)

  Advokatfirmaet Heilesen & Tvermoes (2001 – 2005)

  Advokatfirmaet O. Bondo Svane – i dag Plesner (1998 – 2001)

  Undervisningsassistent i Erhvervsret på Copenhagen Business School (fra 1998)

  IBM Danmark A/S’ juridiske afdeling (1996 – 1997)

  Beskikkelse som advokat (1997)

  Advokatfirmaet Pedersen & Jantzen (1994 – 1997)

  Miljøorganisationen NOAH (1991 – 1992)

  Tillidserhverv mv.:

  Møderet for Landsretten

  Forfatter af paradigmasamlingen Erhvervsaftaler på Magnus Informatik ErhvervsGuiden

  Formand for bestyrelsen i OK-Kompetenceudvikling A/S

  Formand for bestyrelsen i Hertz Bogtryk A/S

  Formand for bestyrelsen i Litotryk København A/S

  Formand for bestyrelsen i Tænk Mer A/S

  Medlem af bestyrelsen i Specialbandager.dk A/S

  Medlem af bestyrelsen i At Work A/S

  Medlem af bestyrelsen for Vietnam Landegruppe

  Specialevejleder ved Københavns Universitet

  Eksaminator ved Copenhagen Business School

  Underviser / foredragsholder på blandt andet Advokatsamfundets efteruddannelseskurser,

  Juridisk Kursuscenter samt for lokale advokatforeninger

  Alumni-Netzwerk der Georg-August-Universität Göttingen

  Alumni-Netzwerk der Julius-Maximilians-Universität Würzburg


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret.