• Advokat Lars Heilesen
  Mobil
  2964 7008
  E-mail
  lh@sanktpetri-advokater.dk
  CVR. NR.
  2608 9301
   
  Hent Visitkort →
  Bliv ringet op
  Upload dokumenter - 100% krypteret Upload

  Lars Heilesen har i en lang årrække arbejdet med entrepriser og byggeret samt erhvervslejeret. Særlig fokus har Lars haft på projekt- og byudvikling såvel nationalt som internationalt, navnlig i Østersøregionen.

  Lars arbejder i dag specielt med lovgivning vedrørende planlægning og behandling af plan- og byggesager, herunder tilrettelæggelse af processen i forbindelse med større byggesager samt økonomiske konsekvensberegninger vedrørende disse.

  Derudover arbejder Lars med sager vedrørende fast ejendom i relation til miljølovgivningen, dispensationer og klagesager. Lars arbejder endvidere med de juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering af parkeringsløsninger i form af p-huse, p-kældre m.v.

  Pligtinformation
  Advokatfirmaet Lars Heilesen er organiseret som enkeltmandsvirksomhed med CVR nr. 26089301.

  Beskikkelse og ansvarsforsikring
  Jeg er beskikket af Justitsministeriet i Danmark, og er en del af Advokatsamfundet. Jeg er omfattet af en ansvarsforsikring og garantiordning
  tegnet hos Codan., CVR nr.10529638. efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler. Ansvarsforsikringen dækker advokatvirksomhed udøvet af advokat Lars Heilesen, uanset hvor denne udøves.

  Salærfastsættelse
  Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, eller om der har været tale om en hastesag, det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.

  I forbrugersager vil du altid inden mit arbejde påbegyndes modtage en skriftlig ordrebekræftelse med pris eller prisskøn på mit honorar.

  Lovvalgs- og/eller værnetingsklausuler / samarbejde med andre
  Jeg anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten. Advokat Lars Heilesen samarbejder med andre om ydelse af bistand alene efter aftale med klienten, og giver på klientens anmodning oplysninger om de foranstaltninger, som er truffet for at undgå eventuelle interessekonflikter i den henseende.

  Advokatsamfundets tilsyn- og disciplinærsystem – salærklage
  Jeg er – som alle landets advokater – omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

  Er du utilfreds med mit arbejde (adfærdsklage) eller en faktura fra mig (salærklage) kan klage indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. E-mail klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

  Advokatansvarsforsikring og lovpligtig garantistillelse etableret via Codan Advokatansvarsforsikring, Policenr. 683 020 405 7

  Se hele cv
 • Lars Heilesen fik advokatbestalling i 1975 og har siden drevet selvstændig advokatvirksomhed.

  Lars har i en lang årrække arbejdet med entrepriser og byggeret samt erhvervslejeret. Særlig fokus har Lars haft på projekt- og byudvikling såvel nationalt som internationalt, navnlig i Østersøregionen.

  Lars arbejder i dag specielt med lovgivning vedrørende planlægning og behandling af plan- og byggesager, herunder tilrettelæggelse af processen i forbindelse med større byggesager samt økonomiske konsekvensberegninger vedrørende disse. Derudover arbejder Lars med sager vedrørende fast ejendom i relation til miljølovgivningen, dispensationer og klagesager. Lars arbejder endvidere med de juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering af parkeringsløsninger i form af p-huse, p-kældre m.v.

  Lars har igennem 29 år været formand for Byggesocietetet i Danmark og har derigennem deltaget i alt relevant lovforberedende arbejde inden for fast ejendom.

  Lars er i dag æresmedlem i Byggesocietet i Danmark, medlem af Byggesocietetets Københavnsudvalg og Bygherreudvalg samt ærespræsident i UEPC (European Union of Developers and House Builders).
  Ud over sit formandskab for Byggesocietetet i Danmark sidder Lars i bestyrelsen i en række selskaber og er endvidere medlem af Repræsentantskabet i Alm. Brand og Realdania.

  Sprog: Engelsk.


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail

PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og er en del af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret. Læs individuelle detaljer om hver advokat her