• Advokat Lars Heilesen
  Mobil
  2964 7008
  E-mail
  lh@sanktpetri-advokater.dk
  CVR. NR.
  2608 9301
   
  Hent Visitkort →

  Lars Heilesen har i en lang årrække arbejdet med entrepriser og byggeret samt erhvervslejeret. Særlig fokus har Lars haft på projekt- og byudvikling såvel nationalt som internationalt, navnlig i Østersøregionen.

  Lars arbejder i dag specielt med lovgivning vedrørende planlægning og behandling af plan- og byggesager, herunder tilrettelæggelse af processen i forbindelse med større byggesager samt økonomiske konsekvensberegninger vedrørende disse.

  Derudover arbejder Lars med sager vedrørende fast ejendom i relation til miljølovgivningen, dispensationer og klagesager. Lars arbejder endvidere med de juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering af parkeringsløsninger i form af p-huse, p-kældre m.v.

  Advokatansvarsforsikring og lovpligtig garantistillelse etableret via Codan Advokatansvarsforsikring, Policenr. 683 020 405 7

  Se hele cv
 • Lars Heilesen fik advokatbestalling i 1975 og har siden drevet selvstændig advokatvirksomhed.

  Lars har i en lang årrække arbejdet med entrepriser og byggeret samt erhvervslejeret. Særlig fokus har Lars haft på projekt- og byudvikling såvel nationalt som internationalt, navnlig i Østersøregionen.

  Lars arbejder i dag specielt med lovgivning vedrørende planlægning og behandling af plan- og byggesager, herunder tilrettelæggelse af processen i forbindelse med større byggesager samt økonomiske konsekvensberegninger vedrørende disse. Derudover arbejder Lars med sager vedrørende fast ejendom i relation til miljølovgivningen, dispensationer og klagesager. Lars arbejder endvidere med de juridiske problemstillinger i forbindelse med etablering af parkeringsløsninger i form af p-huse, p-kældre m.v.

  Lars har igennem 29 år været formand for Byggesocietetet i Danmark og har derigennem deltaget i alt relevant lovforberedende arbejde inden for fast ejendom.

  Lars er i dag æresmedlem i Byggesocietet i Danmark, medlem af Byggesocietetets Københavnsudvalg og Bygherreudvalg samt ærespræsident i UEPC (European Union of Developers and House Builders).
  Ud over sit formandskab for Byggesocietetet i Danmark sidder Lars i bestyrelsen i en række selskaber og er endvidere medlem af Repræsentantskabet i Alm. Brand og Realdania.

  Sprog: Engelsk.


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret.