• Advokat Christina Gede
  Direkte Telefon
  3338 7073
  Mobil
  2993 0807
  E-mail
  cg@sanktpetri-advokater.dk
  CVR. NR.
  2647 6720
  View Advokat Christina Gede's profile on LinkedIn
  Hent Visitkort →

  Advokat Christina Gede er cand.jur. fra Københavns Universitet, har møderet for landsret, er beneficeret advokat og har speciale i strafferet, familieret, arveret og erstatningsret.

  Christina har lang erfaring med retssagsbehandling, både indenfor civil- og strafferet.

  Christina er siden 2001 udnævnt som Beneficeret Advokat af Justitsministeriet. Det vil sige, at hun beskikkes som forsvarsadvokat i straffesager og som advokat til at udføre sager for parter, der har fri proces ved retterne på Frederiksberg, i Glostrup, i Lyngby og ved Østre Landsret.

  Ansvarsforsikret og lovpligtig garantiforsikring via ansvarsforsikringsselskabet CNA Forsikring, Hammerensgade 6, 1, 1267 København K. Gældende dækning på min lovpligtige ansvarsforsikring i forsikringsselskabet CNA, police nr. DKFL016375, er kr. 2.500.000 pr. år inkl. renter og omkostninger.

  Læs hele Christinas CV ved at klikke på CV nedenfor.

  Se hele cv
 • Mere om Christina:

  Født 1967.

  Christina har virket i advokatbranchen siden 1994. Christina har derfor årelang bred erfaring indenfor en række differentierede emner, herunder retssager.

  Christina er siden 2001 udnævnt som Beneficeret Advokat af Justitsministeriet. Det vil sige, at hun beskikkes som forsvarsadvokat i straffesager og som advokat til at udføre sager for parter, der har fri proces ved retterne på Frederiksberg, i Glostrup, i Lyngby og ved Østre Landsret.

  Christina virker også som bistandsadvokat i bl.a. voldssager og voldtægtssager og hun har i mange år været tilknyttet Rigshospitalets Center for seksuelle overgreb.

  Også indenfor familieretten har Christina bred erfaring. Christina beskæftiger sig såvel med forholdene for ugifte samlevende som med ægtefæller. Hun bistår endvidere klienter i vidt omfang med oprettelse af ægtepagter, samlivskontrakter, samejekontrakter og testamenter.

  Christina bistår ofte klienter i separationssager, skilsmissesager samt bodelingssager og i alle problemstillinger vedrørende ophævelse af samlivet.

  Christina har endvidere stor erfaring med behandling af børnesager, navnlig sager om forældremyndighed, samvær og bopæl. Det er sager, der typisk begynder i Statsforvaltningerne, hvor hun bistår som bisidder og med råd og vejledning, og hvor hun ofte beskikkes som advokat for parten i en efterfølgende retssag.

  Christina bistår herudover med udarbejdelse af aftaler om børn og bopæl og samvær.

  Christina beskæftiger sig endvidere med erstatningsretlige emner og ansættelsesretlige problemstillinger.

  Uddannelse:Udnævnt som Beneficeret Advokat 2001.

  Møderet for Landsret 1999.

  Beskikkelse som advokat 1997.

  Advokatfuldmægtig 1994-1997.

  Cand.jur. fra Københavns Universitet 1994.

  Jurastudiet ved Københavns Universitet 1988-1994.

  Studier i tysk og jura ved Georg August Universität i Göttingen, Tyskland 1986-1988.

  Sproglig student fra Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1986.

  Erhvervserfaring:Københavns Retshjælp 1991-2002.

  Ansat som advokatfuldmægtig 1994-1997 og som advokat 1994-2002 hos procedureadvokat Advokat Asger Larsen, Sankt Peders Stræde 36, København.

  Selvstændig advokat, Advokatfirmaet Christina Gede, Nørregade 45, 1165 KBH K, siden 2002.

  Benefice: Beskikket advokat i Retten i Glostrup, Retten i Lyngby, Retten på Frederiksberg samt Østre Landsret siden 2001.

  Efteruddannelse indenfor følgende emner:Fællesbodeling i praksis.

  Koncipering af testamenter og ægtepagter.

  Forældreansvarslov.

  Vidneafhøring – strafferetligt og civilretligt.

  Vidnepsykologi.

  Forsvarets efterforskning.

  Strafferetlige særforanstaltninger.

  Praktisk behandling af nævningesager.

  Retsledelse og anklager- og forsvareradfærd.

  Retsantropologi.

  Forældelse.

  Medlemskab af foreninger:Landsforeningen af Forsvarsadvokater.

  Foreningen af beskikkede advokater.

  Sprog:Engelsk og tysk i skrift og tale.


  Bliv ringet op
  Navn
  Telefon
  Mail


PLIGTINFORMATION OM OS: Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle beskikket af Justitsministeren og medlemmer af Advokatsamfundet. Vi er underlagt reglerne i Retsplejelovens §§ 119-147, Vedtægten for Advokatsamfundet, Advokatsamfundets Vedtægt for Klientkonti, De Advokatetiske Regler, Lov om EU-advokaters etablering i Danmark m.v. Disse regler kan ses på Advokatsamfundets hjemmeside. Vi er alle omfattet af Det Europæiske Fællesskabs regler om god advokatskik, som ligeledes fremgår af Advokatsamfundets hjemmeside. Advokaterne hos SANKT PETRI ADVOKATER er alle individuelt ansvarsforsikret.